Доставка

1. Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Borovitza.com, като след избирането им, те автоматично се добавят към електронната кошница на Потребителя. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. При покупка на стойност равна или над 100 лева, Потребителят получава безплатна доставка с куриерска фирма "Еконт". При покупка под 100 лева, Потребителят заплаща фиксирана стойност на доставката с куриерска фирма "Еконт" от 10 лева и доставката се извършва с посочената куриерска фирма.

Поръчка направена до 13:00 в официален работен ден и събота преди 11:00 се доставя до два работни дни. Поръчка направена след 13:00 в официален работен ден, след 11:00 в събота, в неделя и на официален празник се изпращат след първия работен ден със срок на доставка до два работни дни.

* Borovitza.com се стреми да спазва стриктно посочените по-горе срокове и уведомява Потребителя email при промяна на статус на поръчка.

2. Borovitza.com има правото да променя цените на предлаганите стоки и/или услуги, по всяко време, без да е необходимо предварително да уведомява Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на потвърждаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата в момента.

3. Преди потвърждаване на Поръчката, потребителят има право да прави промени в своята кошница на избраните от него стоки и услуги. При потвърждаване на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Боровица ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от Общите условия, публикувани на Сайта.

4. Borovitza.com следи за навременното качване и актуализиране на цените и условията за покупка на всички публикувани стоки и услуги на Сайта. При допуснати технически грешки в публикуването на продуктите, Borovitza.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен за да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя в техния пълен размер, ако има такива.

5. Доставката на поръчаните стоки се организира от Borovitza.com и се извършва единствено до офис на Еконт за срок до два работни дни от датата на поръчка. При проблем с доставката и/или невъзможност за нейното осъществяване, Borovitza.com своевременно уведомява Потребителя за това.

Потребителят и Borovitza.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

За да използва Borovitza.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и фамилия, адрес, телефон и е-мейл с което се счита, че е приел настоящите общи условия. При поръчка на стоки Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни.

6. Плащане на закупени стоки и услуги При плащане по банков път, с кредитна или дебитна карта, Потребителят превежда сума равна на стойността на направената поръчка. След потвърждаване на плащането се изпращат и доставят поръчаните стоки и услуги. Ако клиентът иска да върне частично или изцяло закупените от него стоки в определения от закона 14-дневен срок, Borovitza.com се задължава да възстанови частично или изцяло преведената от Потребителя сума.

7. При плащане с наложен платеж или в брой на заявените стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Borovitza.com или на негов представител, извършващ доставката, пълната стойност на поръчката. Ако клиентът иска да върне частично или изцяло закупените от него стоки в определения от закона 14-дневен срок, Borovitza.com се задължава да възстанови частично или изцяло преведената от Потребителя сума.

8. Потребителят има право да упражни правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.